Категорії меню
Опитування
Який предмет Вам більше до вподоби?

Корисні посилання
Популярні новини
Щоденник
Розклад занять
Архів новин
Протокол №1 від 03.09.2014 р

Тема: Організаційно-методичне забезпечення викладання предметів природничо-математичного циклу у 2014-2015 навчальному році

Порядок денний

 1. Про роботу ШМО вчителів природничо-математичного циклу у 2013-2014 н.р. та завдання на 2014-2015 н.р. (Коваленко Н.М., голова ШМО вчителів природничо-математичного циклу)
 2. Про інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у 2014-2015 н.р. відповідно до Державного стандарту загальної середньої освіти 2011 року (Пасхал Г.П., заступник директора з НВ роботи)

3. Про календарно-тематичне планування з предметів природничо-математичного циклу.

4. Про план роботи ШМО вчителів природничо-математичного циклу на 2014-2015 н.р. (Коваленко Н.М., голова ШМО вчителів природничо-математичного циклу)

5. Про проведення шкільного етапу всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів (Калашник О.А., заступник директора з НМ роботи)

6. Про дотримання норм єдиного орфографічного режиму в закладі та вимог щодо ведення та перевірки учнівських зошитів (Пасхал Г.П., заступник директора з НВ роботи)

По першому питанню слухали голову ШМО вчителів природничо- математичного циклу Коваленко Н.М., яка дала аналіз роботи шкільного методичного об’єднання вчителів  природничо-математичного циклу за 2013-2014 н.р. (доповідь додається)

З даного питання ВИРІШЕНО:

 1. Роботу ШМО вчителів природничо-математичного циклу за 2013-2014 н. р. вважати «доброю».
 2. Продовжити роботу над проблемним питанням «Формування предметних                 компетентностей під час викладання природничо-математичних дисциплін».
 3. Основними завданнями вчителів - членів ШМО визначити:
 • інформаційно-методичне забезпечення переходу  ІІ ступеня навчання на нові Державні стандарти;
 • вдосконалення методичної роботи вчителів з метою пошуку оптимальних варіантів формування та розвитку життєвих компетентностей;
 • вдосконалення самоосвітньої діяльності педагогів шляхом оформлення результатів своєї праці у вигляді звітів, презентацій та ін.;
 • вивчення та впровадження сучасних освітніх інформаційних технологій;
 • поширення власного досвіду роботи шляхом друкування у педагогічній періодичній пресі, висвітлення на сайті навчального закладу..
 • з метою якісної підготовки учнів до ЗНО ширше використання тестових завдань не лише в старших класах.
 • залучення учнів до участі в конкурсах різних рівнів, МАН, НТУ.
 • систематизація та узагальнення досвіду Калашник О.А., вчителя математики.

 

По другому питанню слухали  Пасхал Г.П., яка ознайомила з листом Міністерства освіти і науки України від 01.07.2014 р. №1/9-343  «Про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах і вивчення базових дисциплін в основній школі» і акцентувала увагу на педагогічних особливостях навчання учнів шостих класів та особливостях організації навчання природничо-математичних предметів за новою програмою для 6 класу.

Пасхал Г.П. також нагадала колегам про необхідність керуватись в організації своєї професійної діяльності такими нормативними документами:

- Державним стандартом загальної середньої освіти 2011 року;

- методичними рекомендаціями щодо викладання дисциплін у 2014/2015 н.р.,

- наказом МОН України від 05.05.2009 № 371 «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти»;

- Інструкцією з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженою наказом МОН України від 03.06.2008 № 496 «Про затвердження інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів».

З даного питання ВИРІШЕНО:

 1. Рекомендувати вчителям глибоко самостійно опрацювати вище зазначені документи.
 2. Забезпечити наявність цих документів у власних методичних теках.

По третьому питанню слухали:

 • вчителя географії Пасхал Г.П., яка повідомила, що в курс географії 8 класу введено додаткові 17 год на вивчення Кіровоградської області;
 • вчителів інформатики Калашника Ю.О. та Лавренюк К.П., які повідомили, що розширили навчальні  програми «Інформатика. 5–9 класи загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу» темами з навчальної програми курсу за вибором «Основи візуального програмування у програмі Скретч» для учнів 5–8 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України;
 • вчителя математики Коваленко Н.М. та  вчителя хімії Трощинську О.П. про зміни у календарно-тематичному плануванні з математики у 8-11-х класах та хімії в 11 класі з урахуванням підручників, які використовуються при викладанні;
 • вчителя економіки Устюжаніну О.В. про зміни  у календарно-тематичному плануванні з урахуванням використання старих підручників;
 • вчителів Калашник О.А. та Лавренюк К.П. про необхідність встановлення відповідності планування курсу «Комп'ютерний супровід математики» у 5-6 класах до нової програми математики.

З даного питання ВИРІШЕНО:

 1. Погодити календарно-тематичне планування навчального матеріалу з природничо-математичних дисциплін із внесеними уточненнями і змінами:
 • Курс «Комп'ютерний супровід курсу математики» 5-6 кл. приведено у відповідність до нової програми математики для 5 і 6 класів;
 • Курс «Інформатика» для 5 класу навчальної програми «Інформатика. 5–9 класи загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу» розширено темами  з навчальної програми курсу за вибором «Основи візуального програмування у програмі Скретч» для учнів 5–8 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України;
 • Курс «Інформатика» 6 класу навчальної програми «Інформатика. 5–9 класи загальноосвітніх навчальних закладів» розширено темами з навчальної програми курсу за вибором «Основи візуального програмування у програмі Скретч» для учнів 5–8 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.
 • Курс «Сліпий метод друку» 5 клас викладається на основі навчальної програми  факультативу «Сліпий метод друку» для учнів 5-6-их класів загальноосвітньої школи.
 • математика 8-11 кл.; хімія 11 кл., економіка 11 кл. викладається з урахуванням підручників, які використовуються при викладанні.

 

По четвертому питанню слухали Коваленко Н.М., голову ШМО, яка ознайомила з проектом плану роботи ШМО вчителів природничо-математичного циклу на 2014-2015 н.р.  

З даного питання ВИРІШЕНО: 

 1. Затвердити план роботи шкільного методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу на 2014-2015 н.р. (додається)

По п’ятому питанню слухали заступника директора з навчально-методичної роботи Калашник О.А., яка запропонувала проект графіка шкільних предметних олімпіад та надала рекомендації щодо підготовки учнів до інтелектуальних змагань, конкурсів.

З даного питання ВИРІШЕНО:

 1. Погодити графік проведення І (шкільного) етапу Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів.

Предмет/ клас

5 кл

6 кл

7 кл

8 кл

9кл

10 кл

11 кл

Математика

07.10

08.10

08.10

07.10

08. 10

08.10

07.10

Інформатика

08.10

07.10

 

 

07.10

14.10

08.10

Географія

 

 

14.10

13.10

13.10

15.10

15.10

Біологія

 

 

 

20.10

22.10

21.10

22.10

Фізика

 

 

13.10

16.10

17.10

16.10

17.10

Хімія

 

 

20.10

21.10

21.10

22.10

20.10

                                                                                                                   

По шостому питанню слухали заступника директора з навчально-виховної роботи Пасхал Г.П., яка повідомила про вимоги щодо дотримання норм єдиного орфографічного режиму у школі та ведення та перевірки зошитів з предметів природничо-математичного циклу.

З даного питання ВИРІШИЛИ:

Враховуючи умови організації навчально-виховного процесу в закладі:

1) Для виконання всіх видів класних та домашніх робіт мати таку кількість зошитів

 • в 5-6 класах вести 1 робочий зошит з математики;
 • в 7-9 класах – по 2 зошити (1- з алгебри,1 з геометрії);
 • в 10-11 класах – по 2 зошити ( 1- з алгебри і початків аналізу, 1 – з геометрії);
 • з фізики, хімії – по 2 зошити (1 – для виконання класних і домашніх навчальних робіт та розв'язування задач, 1- для оформлення лабораторних, практичних робіт, практикумів);
 • з біології, географії, природознавства, економіки, астрономії, креслення, інформатики – по 1 зошиту.

2)  Для контрольних робіт і тематичного опитування з математики, фізики, хімії виділити окремі зошити, які зберігаються у навчальних кабінетах протягом року.

3) З фізики, хімії, математики записувати назви теми уроку.

4) В зошитах природничо-математичних предметів дату записувати словами, в окремому рядку вказувати класна чи домашня робота.

5) Перевіряти зошити для навчальних класних та домашніх робіт з математики у 5 класі – після кожного уроку у всіх учнів; у 6-9-х класах – після кожного уроку тільки в учнів з початковим рівнем навчальних досягнень, у решти - не всі роботи, а тільки найбільш важливі, але щоб раз на тиждень перевіряти зошити всіх учнів; з геометрії у 7 -9-х класах – один раз на два тижні; у 10-11-х класах з математики - після кожного уроку тільки в учнів з початковим рівнем навчальних досягнень, у решти - не всі роботи, а тільки найбільш важливі, але щоб раз на тиждень перевіряти зошити всіх учнів (в усіх учнів перевіряти два рази на місяць).

7) Роботи над помилками виконувати у зошитах для письмових робіт.

Голова ШМО                                                                                   Н.КоваленкоКатегорія: МЕТОДИЧНА РОБОТА / МО вчителів природничо-математичного циклу
Повернутися
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм ім'ям.
Ім'я:*

E-Mail:*
Підтвердіть, що Ви не робот: *