Категорії меню
Опитування
Який предмет Вам більше до вподоби?

Корисні посилання
Щоденник
Розклад занять
Архів новин
Звіт директора
 • 11-08-2021, 14:33
 • 82
 • 0

Звіт директора комунального закладу Добровеличківський ліцей «ІНТЕЛЕКТ» Добровеличківської селищної ради за 2020/2021 навчальний рік та перспективи діяльності закладу в 2021/2022 навчальному році

Управління закладом

Сучасні поступи та перетворення в Україні обумовлюють глобальні зміни у розбудові та становленні освітнього середовища, визначення його мети, завдань, методів діяльності.

У сучасному світі освіта є одним із найважливіших факторів, що забезпечує економічний ріст, соціальну стабільність, розвиток інститутів громадського суспільства.

Якісна освіта – це ступінь оволодіння здобувачами освіти основними життєвими навичками й розвиток особистості як суб’єкта і проектувальника життя.

Найбільш важливою складовою частиною ідеології діяльності закладу є положення про розвиток у молоді якостей творчої особистості планетарного мислення як сучасного інтелігента, що відповідає Національній стратегії. Означена позиція співзвучна з Концепцією глобальної освіти, що прийнята II Міжнародним Конгресом «Учителі світу—за мир», який пройшов під девізом: «Мислити —глобально, діяти—локально».

Концепція розвитку Добровеличківського ліцею «ІНТЕЛЕКТ» створена на основі Конституцією України, Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про Державну національну програму «Освіта» («Україна XXI століття»), «Про Національну доктрину розвитку освіти», відповідних Указів Президента України, Кабінету Міністрів України та Міністерства освіти і науки України, Національної доктрини розвитку освіти, "Концепції інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп'ютеризації сільських шкіл", "Концепції профільного навчання в старшій школі", Державного стандарту базової і повної середньої освіти та базується на педагогічній філософії, що нерозривно зв'язана з творчим особистісним способом існування людини.

Зусилля педагогічного колективу школи спрямовані на те, щоб навчити здобувачів освіти проектувати і формувати активні моделі життя, моделі успішної людини через проблему «Реалізація сучасних педагогічних технологій освіти на засадах компетентнісного підходу в контексті положень «Нової української школи».

Управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики в галузі «Освіта», упровадження нового Державного стандарту початкової освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання й виховання учнів, удосконалення змісту освітнього процесу.

Адміністрацією постійно проводились консультації та спільно розглядалися питання з такими структурними підрозділами закладу, як Рада  школи (голова – Гинькут Ольга Сергіївна), батьківський комітет (голова -  Ямчук Наталія Миколаївна), профспілковий комітет (голова -  Щербова Наталія Миколаївна), методична рада (голова -  Пасхал Галина Петрівна).

Така співпраця сприяла розвитку всіх напрямків діяльності закладу освіти, дозволила покращити результативність освітнього процесу та матеріально-технічну базу школи.

Аналіз структури і мережі  

Добровеличківського ліцею «ІНТЕЛЕКТ»

за 2020/2021 навчальний рік

У 2020/2021 навчальному році у закладі освіти станом на 01.09.2020 року у 48 класах навчалось 615 учнів. Станом на 01.03 2021 року – 584 учні. За чотири місяці залишила заклад освіти 31 дитина. Із них 97 дітей із сімей пільгових категорій, 28 вихованців знаходяться на цілодобовому перебуванні та 111 учнів щодня підвозяться до закладів освіти, а саме: до опорного закладу 15 дітей з с. Новолутківка, 23 дитини з с. Трояни, 13 учнів із с. Варваро-Олександрівка. До філій Дружелюбівський НКВ підвозяться на навчання 36 дітей та 7 педагогічних працівників, до Олександрівського ЗЗСО – 17 учнів та 1 педагог та до   Марківського НВК – 8 учнів та 4 педагогічних працівників.

Середня наповнюваність у класах складала 12,8 учнів, з них:

 • опорний заклад Добровеличківський ліцей «ІНТЕЛЕКТ» - 19 учнів;
 • філія Добровеличківський ЗЗСО – 26,5 учнів;
 • філія Дружелюбівський НВК – 8,1 учнів;
 • філія Олександрівський ЗЗСО – 8,8 учнів;
 • філія Карбівський ЗЗСО – 7,7 учнів;
 • філія Марківський НВК – 7 учнів.

У 2021/2022 навчальному році планується функціонування 48-х класів.

Для дітей і підлітків, які за станом здоров’я не можуть працювати за програмою загальноосвітнього закладу, були створені інклюзивні класи та розроблені індивідуальні навчальні плани й програми відповідно до чинного законодавства. Всього у закладі функціонує чотири інклюзивних класи.

Про якість надання освітніх послух та здобутки у освітньому процесі ви дізнаєтесь із Презентації №1 (ч.1) та Презентації №1 (ч.2).

Початкова освіта — це перший етап загальної освіти дітей. Отримуючи початкову освіту, діти набувають перші знання про навколишній світ, навички спілкування та вирішення прикладних завдань. На цьому етапі формується і починає розвиватися особистість дитини, що підкреслює важливість початкової освіти для суспільства та держави.

В Україні початкова загальна освіта вважається обов'язковою і загальнодоступною.

Початкова освіта формує загальнонавчальні навички та вміння, рівень освоєння яких значною мірою визначає успішність всього подальшого навчання. Та передумовою здобуття якісної початкової освіти є дошкільна освіта, яка забезпечується різновіковими дошкільними групами у чотирьох філіях закладу. Це Дружелюбівський, Марківський, Новолутківський та Троянський НВК, у яких виховується 52 дошкільника. Троянський НВК працює посезонно.

Про надання освітніх послуг та здобутки у даних підрозділах повідомить презентація №2

Виховна робота

Головною метою виховної роботи у 2020/2021 навчальному році було створення умов для розвитку особистості і самореалізації кожного громадянина України, вихованні покоління людей, здатних працювати і навчатися протягом життя, оберігати й примножувати цінності наці­ональної культури та громадянського суспільства, розвивати і зміц­нювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову державу як невід'ємну складову європейської та світової спільноти.

Про здобутки та напрацювання виховної частини освітнього процесу, йдеться у презентації №3.

Безпека життєдіяльності та запобігання дитячому травматизму

        У закладі освіти відбувається системна роботи із профілактики дитячого травматизму та популяризації  здорового способу життя. Червоною стрічкою дане питання прошито проблемою булінгу та профілактичними заходами щодо його недопущення та подолання. Наказом директора ліцею від  9 березня  2021 року № 42 створено комісію та затверджено план заходів на запобігання та протидії булінгу (цькування) в комунальному закладі. Слід відмітити дієвість даної комісії. У цьому році вона працювала за заявами батьків та дітей у с. Карбівка та смт. Добровеличківка. Заключення та рекомендації з висновків комісії взято до уваги та керівництва у роботі як педагогічним так і учнівськими колективами. Слід зазначити, що при відвідуванні філій дуже відчувається нагальна потреба роботи соціально-психологічної служби. Ми уже запланували ряд заходів для подолання цієї проблеми. Чекаємо закінчення локдауну.

Одним з важливих напрямів роботи  школи є створення освітнього середовища для розвитку здорової дитини, формування в учнів свідомого ставлення до свого життя й здоров’я, опанування навичок безпечного життя й здорової поведінки. Протягом навчального року учні та їх батьки були активними учасниками спортивних онлайн-ігор, побутово-розважальних  естафет, а діти могли самі повчитися приготуванню корисних і смачних страв під час «Дня здоров’я».

У класних журналах велися сторінки бесід із учнями з циклу «Я обираю здоровий спосіб життя», проводилися індивідуальні бесіди з батьками та учнями.

Велика увага в  школі приділялась питанням охорони праці, безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки. Кожна класна кімната, кабінет,  спортивна зала мають необхідний перелік документів з питань безпеки життєдіяльності, стенди, систематично проводилися навчання з охорони праці та інструктажі. Питання охорони праці та попередження травматизму обговорювалися на нарадах при директорі, Раді школи.

Аналізуючи характер травм серед співробітників  школи,  необхідно зазначити, що травм на виробництві протягом навчального року не було,  але мали місце 4 травми невиробничого характеру, що були отримані за межами закладу. Профілактична робота триває. 

Організація харчування

Для організації харчування здобувачів освіти та вихованців у  закладі освіти створено всі необхідні умови. З метою забезпечення органiзованого якiсного та повноцiнного харчуванням учнiв у закладі проведено ряд заходів:

 • складено та затверджено списки дітей, які потребують безкоштовного харчування;
 • організовано харчування учнів 1-4 класів та дітей пільгових категорій за бюджетні кошти згідно з заявами батьків учнів;
 • складено графік відвідування учнями їдальні закладів освіти;
 • організовано чергування педагогічних працівників у шкільних їдальнях;
 • організовано щоденний облік харчування в журналі обліку харчування класними керівниками та складання щомісячних звітів щодо харчування за бюджетні кошти та кошти батьків до централізованої бухгалтерії Добровеличківської селищної ради;
 • створено комісію Ради школи за якістю харчування.

Також у червні 2021 року кухарі шкільних їдалень, крім Карбівської, Новолутківської та Троянської, пройшли курси підвищення кваліфікації та отримали сертифікати із організації харчування відповідно до нових санітарних норм та системи НАССР.

Матеріальна база шкільної їдальні відповідає нормативним вимогам щодо організації харчування школярів. Обідня зала та харчоблок утримуються в належному стані, але потребує поповнення холодильне обладнання та матеріальна база харчоблоків. Із вимогами нового санітарного регламенту в частині забезпечення харчоблоків дезінфікуючими  та одноразовими засобами гігієни, матеріали зачасту закуповуються за кошти спонсорів та працівників закладу освіти.

Заступник директора з виховної роботи Бойченко В.Ю., та завідувачі філіями, які є відповідальними за організацію харчування, дотримуються Алгоритму щоденного контролю за організацією харчування учнів, сестра медична з дієтичного харчування Пашкова А.С. складає, затверджує у відділі Держпродспоживслужби перспективне меню та контролює його дотримання.  

Медичне обслуговування

На початку навчального року адміністрація  закладу освіти координувала роботу медичних сестер і класних керівників щодо заповнення листків здоров’я, відповідальних за кабінети щодо цифрового і колірного маркування шкільних меблів (столи, стільці, парти), дотримання санітарних норм освітлення навчального закладу і класних приміщень, забезпечувала своєчасне проходження профілактичних медичних оглядів співробітниками закладу згідно з графіками проходження профілактичних оглядів співробітниками шкіл на 2020, 2021  роки, повідомляла співробітників про те, що кожен з них повинен мати особисту  медичну книжку зразку ОМК – 1 з фотокарткою, в якій повинні бути запис про стан здоров’я працівника закладу.

Заклад освіти забезпечений  медичною сестрою у кількості 2,25 ставки, що відносяться до опорного закладу та двох філій з різновіковими дошкільними групами.

Медичними сестрами систематично проводився аналіз  стану здоров’я учнів, про що своєчасно інформація доводилась батькам учнів.

За результатами профілактичних медичних оглядів учнів у поліклініці  був здійснений розподіл учнів за станом здоров’я на групи для занять фізичною культурою. Переведення дітей із спеціальної медичної групи та з підготовчої до основної і навпаки здійснювалось лише після медичного обстеження за згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

У закладах освіти, де працюють сестри медичні наявні медичні кабінети, який згідно із Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01 розміщені на першому поверсі закладів.

У зв'язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася в Україні, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19), у закладі освіти за потреби у різний час організовувалось дистанційне навчання. На інформаційних стендах закладу та мережі інтернет створено розділ «Профілактика захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19», де розміщена корисна інформація для учнів, батьків та працівників закладу.

Протягом навчального року було проведено профілактичні медичні огляди учнів після канікул.

Кадрове забезпечення

Якісний склад

Кількість

1

Всього працюючих педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти  (разом із психологами, соціальними педагогами)

95

2

Мають освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні:

 

 

- спеціаліст, магістр

86

 

- бакалавр

4

 

- молодший бакалавр

5

 

- загальну середню освіту

-

3

Працюють не за фахом (призначені після 1996 року)

1

4

Мають кваліфікаційні категорії:                                                

 

 

Спеціаліст

13

 

                               ІІ категорія

17

 

                            І категорія

27

 

                                  Вища категорія

29

5

Мають педагогічне звання:                                            

 

 

Старший вчитель

13

 

                    Вчитель-методист, вихователь-методист

5

6

Нагороджені значком   „Відмінник освіти України”

2

7

Кількість пенсіонерів:                                                                       

8

 

З них на пенсії                   від 1 до 3  років                                             

2

 

                                                    від 4 до 6  років                                             

1

 

                                                   від 7 до 9  років                                             

3

 

                                                     від 10 і більше                                               

2

 

З них на пенсії керівників (директорів, завідувачів філій):

2

 

                                                           від 10 і більше                                                

2

8

Кількість сумісників

2

9

Кількість практичних психологів                                  

1

10

Кількість соціальних педагогів

1


Атестація педкадрів

Велику стимулюючу роль у професійному зростанні педагогічних кадрів відіграє атестація вчителів, яка сприяє моральному і матеріальному заохоченню педагогічних працівників, узагальненню та впровадженню досвіду кращих вчителів у практику навчання та виховання. У 2020/2021 навчальному році були успішно атестовані 19 педагогів. За наслідками атестації 2021 року:

 • відповідає займаній посаді – 1 (атестація керівників);
 • підтверджено вищу категорію та звання «вихователь-методист» - 1;
 • підтверджено вищу кваліфікаційну категорію та звання «старший вчитель» -1;
 • присвоєно вищу кваліфікаційну категорію – 3;
 • присвоєно І кваліфікаційну категорію – 5;
 • присвоєно ІІ кваліфікаційну категорію – 6;
 • підтверджено І кваліфікаційну категорію – 1;
 • встановлено 11 тарифний розряд – 1.

Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу

Протягом останніх років намагаємось приділити належну увагу створенню сприятливих санітарно-гігієнічних умов навчання та праці.

Силами учасників освітнього середовища, приміщення й територія закладу освіти підтримуються у належному санітарно-гігієнічному стані, відрізняються чистотою та охайністю.

Зміцнення матеріально-технічної бази школи відбувається за рахунок спонсорської допомоги меценатів, спонсорів, добровільному фінансовому фонду учителів, профспілкового комітету та батьків.

Зокрема за кошти профспілкового комітету закуплено дезінфікуючі засоби, безконтактні електронні термометри та кварцову лампу для дезінфекції приміщень.

За батьківські кошти проведено косметичні ремонти класних кімнат, коридорів, дошкільних різновікових груп, часткові ремонти водопровідних систем, придбано іграшки для дошкільнят. Велика дяка ТОВ «Згода», фермерам Миргородському В.А., Бокулярову В.Ф., Діхтярьову І.В. та Хаяну А.Б. за надання фінансової допомоги. Особлива дяка батькам за їх небайдужість до закладів, у яких навчаються їх діти.

Надіємося, що при уточненні бюджету будуть враховані нагальні потреби закладу освіти у придбанні котлів для опалення приміщень, проведено ремонти дахів та за спів фінансування придбано дидактичні матеріали, комп’ютерну техніку та меблі для початкової школи.

Ремонтні роботи тривають, та вже сьогодні ми можемо говорити про проведення ряду протипожежних заходів, зокрема розпочато розробку документації, а потім і встановлення систем блискавкозахисту приміщень закладу.

Процес удосконалення матеріально-технічної бази триває поступово та покликаний створити комфортні умови та сприятливе освітнє середовище.

Отже, пріоритетними напрямками нашої роботи у 2021/2022 навчальному році є:

- упровадження концептуальних засад Нової української школи;

 -  підвищення педагогічної майстерності, творчого потенціалу педагогів;

 -  використання набутого досвіду більшістю педагогів школи;

 -  удосконалення змісту, форм і методів внутрішкільної методичної роботи;

 -  досягнення високого рівня навчальних досягнень здобувачів освіти;

 -  створення сприятливого психологічного клімату в колективі;

 -  формування високого рівня вихованості та ціннісних ставлень учнів;

 -  удосконалення управлінської компетентності педагогів;

 -  удосконалення ефективної моделі внутрішкільного моніторингу  освітнього процесу;

 -  управління ефективним застосуванням інновацій;

 -    управління соціально-психологічним супроводом освітнього процесу;

 -  оптимізація використання наявних інформаційних ресурсів;

 -  розробка ефективної моделі управління науково-дослідницькою роботою вчителів та учнів;

 -  управління результативністю і якістю навчання;

- розвиток в учнів навичок використання продуктивних методів навчально-пізнавальної діяльності (навчити учнів учитися);

 -  оптимізація шкільної освіти шляхом удосконалення дистанційного навчання;

 -  активне формування інформаційних компетентностей учнів та вчителів;

 -  формування культури усного та писемного мовлення школярів;

 -  інтеграція змісту освіти (як міждисциплінарна, так і в межах одного предмета);

 -  створення системи позашкільної освіти;

 -  виховання потреби здорового способу життя;

 -  розвиток громадянськості учнів через органи шкільного самоврядування;

 -  педагогічна підтримка духовного, морального зростання школярів;

 -  оптимізація співпраці педагогів та батьків школи;

 -   створення системи  педагогічної діяльності та професійної мотивації співробітників закладу;

 -  надання практичної психолого-педагогічної допомоги батькам;

 -  управління процесом соціалізації учнів;

 -  оптимізація адаптації учнів 1-х, 5-х класів;

 -  психолого-педагогічна підтримка інтелектуальної творчої обдарованості;

 -  соціально-психологічна адаптація соціально вразливих категорій учнів.

 

 Категорія: НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
Повернутися
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або увійти на сайт під своїм ім'ям.
Ім'я:*

E-Mail:*
Підтвердіть, що Ви не робот: *